Vad innebär uthyrningslagen mot konsultföretag?

Konsult vid en laptop

Kärt barn har många namn säger man och så är fallet med den s.k. ”uthyrningslagen”, ”24-månaderslagen”, ”konsultlagen” eller som den faktiskt heter ”Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare”.

Oavsett namn har vi sammanfattat lagen lite kort här så att såväl konsultbolag som kundbolag kan förbereda sig på effekterna av den.

Summering

De nya reglerna i uthyrningslagen, som trädde i kraft i oktober 2022, påverkar hur kundbolag inom IT-branschen hanterar inhyrda konsulter. För att undvika rättsliga och ekonomiska konsekvenser måste kundbolagen vara medvetna om regelverket och dess påverkan.

Viktiga punkter:

 • Kundbolag måste erbjuda tillsvidareanställning efter 24 månaders uthyrning inom en 36-månadersperiod.
 • Alternativt betala två månadslöner som ersättning.
 • Lagen är tvingande och går ej att avtala bort.
 • Konsulter och bemanningspersonal är inte undantagna, inklusive experter, ingenjörer eller IT-personal.

Allt du behöver veta om uthyrningslagen

Hur lagen påverkar konsultbolag inom IT-branschen

Lagen kräver att kundbolag som hyr in konsulter till samma driftsenhet i totalt 24 månader under en 36-månadersperiod måste erbjuda individen en tillsvidareanställning eller betala en ersättning motsvarande två månadslöner. Detta gäller oavsett om kundbolaget inte definieras som ett bemanningsföretag. Brott mot dessa regler kan leda till skadestånd.

Skillnad mellan konsult- och bemanningsupplägg

En avgörande punkt är vem utövar arbetsledningen och följer upp arbetsresultatet. Är det konsulten eller kundföretaget? Det påverkar om uppdraget betraktas som konsultuppdrag eller bemanning.

 • Konsultupplägg: Konsulter är anställda av konsultbolaget och utför specifika uppdrag, ofta under egen kontroll och ledning.
 • Bemanningsupplägg: Bemanningspersonal hyrs ut till kundföretag för att arbeta under deras kontroll och ledning.

Vanligt missförstånd; ”lagen gäller inte experter”

Till skillnad från vad många tror, är experter, ingenjörer och IT-personal inte undantagna lagen. Lagen omfattar alla typer av konsulter om de uppfyller kriterierna för uthyrning. Det som är avgörande är;

 • vem som utövar kontroll och ledning över arbetet
 • ansvarsfördelningen för prestationen
 • vem som står för arbetsutrustning och lokaler

Lagen går inte att förhandla bort

Lagen om uthyrning av arbetstagare, s.k. konsultlagen, är tvingande. Det innebär att det inte går att avtala bort från dessa regler på något sätt. Vare sig genom indiviuella avtal eller kollektivavtal. Kundbolagen måste följa lagen oavsett interna avtal eller policies.

Hur ska kundbolagen förbereda sig?

Den 1:a oktober 2024 har det gått 2 år sedan lagen trädde i kraft och därmed kan börja tillämpas på de konsulter som varit i uppdrag i 2 år eller mer. Därför är det viktigt att i god tid innan konsulten närmar sig 2 år i uppdrag förbereda sig för detta.

 1. Identifiera berörda konsulter:
  • Som kundbolag bör du ha bra register över inhyrda konsulter så att ni enkelt kan granska vilka konsulter som arbetar på samma driftsenhet under längre perioder.
 2. Analysera arbetsvillkor:
  • Bedöm om arbetsuppgifterna och villkoren motsvarar bemanning enligt lagen. Om det inte gör det så behöver du inte göra något mer.
 3. Juridisk rådgivning:
  • Konsultera med juridiska experter för att säkerställa att kundbolaget följer lagen korrekt.
 4. Kommunicera syfte och arbetsvillkor:
  • Klargör syftet med konsultens arbete vid kontraktsförhandlingar för att undvika missförstånd.
 5. Erbjuda anställning, ersättning eller byta konsult?
  • Om en konsult närmar sig 24-månadersgränsen, förbered antingen ett anställningserbjudande eller budgetera för ersättning.

Kundbolag inom IT-sektorn måste noggrant övervaka sina uthyrningsavtal och förbereda sig för att anpassa sina rutiner och policies för att följa den nya uthyrningslagen. En proaktiv hållning och noggrann planering kan minska risken för ekonomiska och rättsliga konsekvenser.

Ta hjälp för att byta konsulter

Eftersom konsultlagen förväntas skapa stor rotation av konsulter på marknaden så kan det vara en god idé att ta extern hjälp för att hitta bra ersättare till de konsulter som behöver bytas ut.

Vi på Koalitionen har ett stort nätverk av både kundbolag och konsultbolag där vi hjälper bolagen att matcha konsulter mot uppdrag. Därmed har vi goda förutsättningar att hjälpa ert bolag vare sig det rör sig om att hitta rätt konsult eller att hitta ett nytt uppdrag till era konsulter.

Fler stories & events

Sorry, we couldn't find any services