E-commerce Manager Kompetensmatris

E-commerce manager rollen i ett företag är en ganska komplex roll och inbegriper många discipliner. Det är en mångsysslare som ska kunna förstå och utveckla flertalet delar av verksamheten. En riktigt bra e-commerce manager är en bred generalist men med djupa kunskaper inom flera olika discipliner.

För att framgångsrikt kunna tillsätta en e-commerce manager position är det viktigt att förstå alla delar som en e-commerce manager måste kunna. För att underlätta detta har vi tagit fram något som vi kallar E-commerce Manager Kompetensmatris.

Så använder du matrisen

Den här matrisen ger en övergripande bild av de kompetensområden som en e-commerce manager skall besitta. Vi har prioriterat kompetenserna från högt till lågt.

Behöver en e-commerce manager vara expert på allt detta?

Nej, självklart inte. Men som ett minimum ska de ha övergripande förståelse för området och kunna vara en kompetent kravställare. Beroende av företagets storlek täcks ofta flera av dessa områden av andra medarbetare. Exempelvis är det vanligt med en logistikansvarig. Det innebär då att kravet på e-commerce managerns kompetens inom logistik blir lägre men att ha grundläggande förståelse är fortfarande viktigt. På samma sätt kan man se på de flesta av områdena i matrisen. Om det finns en specialist på området inom företaget så blir kravet mindre på managern.

Affärsmannaskap och ledarskap är två områden som inte går att lägga över på någon annan roll utan dessa kompetenser måste personen i fråga besitta.

E-commerce Manager Kompetensmatris

Ledarskap

Ledarskap är en självklarhet och har hög prioritet i alla manager-roller. Denna roll innebär nästa alltid personalansvar och att kunna leda medarbetarna på ett bra sätt är avgörande för framgång.

Marknadsföring & onlineförsäljning

Detta är ett väldigt brett område med flera olika underkategorier som kan skilja sig åt. Ofta rekryteras e-commerce managers som jobbat inom något eller några av dessa kategorier och det är generellt bra eftersom personen då har god förståelse för hur man driver konverteringar. Däremot är det viktigt att förstå att bara för att en person är duktig på ett område så blir den automatiskt duktig på flera andra områden. Exempelvis en specialist på SEO är inte alls säkert att den besitter lika bra kunskaper i paid social marketing.

Affärsmannaskap

E-commerce manager har oftast ansvar för hela e-handelsaffären. Därför är det viktigt med god förståelse för affärens helhet och hur olika delar av e-handelsverksamheten påverkar totalaffären.

I den här rollen har man ofta mycket kontakt med leverantörer och köper in olika tjänster. Det ställer krav på ett gott affärsmannaskap att ingå i avtal som är så fördelaktiga som möjligt för företaget.

Logistik

Större verksamheter har ofta en logistikansvarig och därmed blir det inte lika avgörande om e-commerce managern har god förståelse för logistiken. Men om man inte har en logistikansvarig är det väldigt viktigt att e-commerce managern har goda kunskaper inom logistik. Logistik är tillsammans med marknadsföring och personal de största utgiftsposterna i en e-handel och ofta finns det goda optimeringsmöjligheter i logistiken. Även kundupplevelsen påverkas i hög grad av logistiken.

Teknik

Behöver verkligen en e-commerce manager vara tekniskt kunnig? Ja, åtminstone på en nivå som gör denne till en god beställare av de tekniska tjänster och resurser som behövs för att utveckla verksamheten. Men det är till stor fördel ju mer tekniskt kunnig en e-commerce manager är. Även om man har en CTO och egna utvecklare.

Fler stories & events

4 saker att tänka igenom innan du börjar sälja på Amazon

Amazons intåg på den svenska marknaden har inte gått obemärkt förbi. Amir Mofidi var i sin tidigare roll som E-Commerce Director på Lagerhaus med och lanserade Lagerhaus på Amazon som en av de första inhemska företagen i Sverige. Här är...
Läs mer about 4 saker att tänka igenom innan du börjar sälja på Amazon